Rädda Igelboda Stationshus

Stationsbyggnad_31.jpgIgelboda stationshus vill SL riva.

Nu har Landstinget låtit huset förfalla, Kommunen skulle besluta om ett vite men beslutet har skjutits på framtiden?

Vi vill rädda huset som är en del i Saltsjöbanans själ.
Huset kan användas till mötesplats för oss som bor här i Saltsjöbaden.


För ett antal år sedan beslutade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden att neka SL rivningslov för Igelboda station. Beslutet överklagades till både Länsstyrelsen och Mark- och miljööverdomstolen men beslutet höll sig med hänvisning till byggnadens höga kulturhistoria värden.

Efter en längre tid av vanvård och misskötsel drev bygglovsenheten frågan om återkoppling hur SL skulle sätta huset i stånd. I ett delegationsbeslut uppmanades sl att lämna synpunkter på att uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder. Men sl visade på fortsatt ointresse och ansvarstagande genom att överklagade föreläggandet att lämna synpunkter.

 

Hjälp till gå in på vår namninsamling så vi får ett underlag till våra beslutsfattare

För mer inforamtion igelboda.se
Där finns kommunens beslutsunderlag bland annat.

 
 
 

 


Staffan Persson, Cecilia Sebesta, Eva Röse    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Staffan Persson, Cecilia Sebesta, Eva Röse lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...