Rädda Ghinas liv!

Detta är Ghina al kaseem. hon är fyra år gammal . Detta måste uppmärksammas, men vi vet inte hur vi ska hjälpa till .

Ghina lider av utvecklingstörning till följd av sin hjärnskada , dessutom grov synskada . Detta drabbade Ghina när hennes pappa tog henne som bebis till sjukhuset akut. Hon hade väldigt hög feber men efter att sjukhuset fått veta att de var palestinier så prioriterades inte detta och de fick vänta orimligt länge. På grund av den höga febern och utebliven akut hjälp slogs hennes kropp ut av detta.

Konsekvenserna av detta får Ghina leva med resten av sitt liv. Ghina kan inte prata . Hennes hörsel är väldigt väldigt dålig. Hon har en mycket begränsad egenmotik, och kan inte flytta sig självtändigt , och behöver hela tiden hjälp . hon måste ha tillgång till sin medicin , får hon inte sin dagliga medicin så kan de massa problem och leda till hennes död .

17886759_1266394876777788_206847878_o.jpg För att Ghina är statslös så har hon inte rätt till hjälp , det gäller medicin och vård . Här har Ghina tillgång till sin medicin och väldigt mycket hjälp . Efter den hjälp hon har fått här i Sverige har Ghina förbättrats lite . Migrationsverket har sett att Ghina behöver den hjälpen som hon får här och migrationsverket vet att i hennes hemland har inte Ghina tillgång till den hjälp hon behöver eller medicinen hon får här . Ändå tog migrationsverket beslutet att Avslå ansökan om asyl och skicka tillbaka Ghina och hennes familj . Hon och hennes familj flydde från livshotande situationer .och dom situationerna är från stället dom bor i (bodde) . Stället dom bodde i har ingen alls säkerhet . stället har ingen säkerhet alls . Alla som bor där är utsätta för fara och är i livshotande situationer . Som en statslös palestinier i arab länder har man ingen rätt till något . man har ingen rätt alls ! och man blir behandlad på ett väldigt dåligt sätt .