Rädda bageriet på Östermalms dagliga verksamhet!

I Bageriet på Östermalm arbetar personer som är berättigade daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service) Nu vill Borås stad avveckla verksamheten eftersom budgeten ska vara i balans, det kommer vi aldrig få eftersom resursfördelningmodellen LOV inte fungerar.
Vi motsätter oss detta beslutet eftersom det skulle haverera vår verksamhet. Det handlar om meningsfull sysselsättning, trygghet och självbestämmande. De kan vara allt ifrån att själv få välja och handla sin smörgås eller frukt, klara av sociala koder och träning för att bli så självständig som möjligt. Meningsfullt arbete kommer att försvinna ihop med verksamheten eftersom vi samverkar med olika arbetsuppgifter på Östermalm ihop med Bageriet. Vi får inte konkurrera men vi får tala om att vi finns just därför borde fler verksamheter anlita Bageriet. Att delta i daglig verksamhet ska vara både utvecklande, stimulerande och meningsfullt enligt Borås stads riktlinjer. Personer som arbetar i Bageriet kommer nu att mista sin meningsfulla arbetsplats, trygghet och gemenskap. Hjälp oss rädda Bageriet och skriv under!
Facebook