Protest mot Regeringens uttalande 21/2 2015 om Ukraina

 

Vi protesterar mot att Sveriges statsminister och utrikesminister i ett uttalande om Ukraina bryter mot svensk fredstradition och uppmaning till dialog med oppositionen i konflikter.

 

Regeringen gör oppositionen i Ukraina mot den sittande regeringen enbart till ett instrument för Ryssland och ansvariga för den död som främst drabbat civila i oppositionens fästen i Östra Ukraina. Det är ett ensidigt ställningstagande mot den upproriska lokalbefolkningen och strider mot all heder och rätt. Det var Ukrainas regering som avstod från dialog med opposition och istället i stor skala inledde en så kallad antiterroristoperation där militärmakten sattes in mot Östra Ukraina.

 

Vi protesterar mot att regeringen lägger ansvaret på president Janukovitj för dödsfallen i Kiev under protesterna mot regeringen i början av 2014. Det som hände den 20/2 och under hela upproret har inte utretts än. Enligt BBC och Der Spiegel startade skottlossningen med beskjutning av polis från en byggnad som kontrollerades av oppositionen under den mest våldsamma dagen 20 februari med flera allvarligt skadade som följd varpå kaos utbröt när polisen drog sig tillbaka från Majdantorget upp mot regeringskvarteren.

 

 

Vi protesterar mot att Regeringen beskriver kriget i Ukraina som ett resultat av rysk aggression. Regeringen ska inte anklaga annat land baserat på dåligt eller felaktigt underlag. Det kan bara bidra till upptrappning av pågående konflikt.

 

Initiativtagare:

Tord Björk, Lars Drake, Markus Limmergård, Oleg Mezjuev, Bo Sundbäck och Maj Wechselmann

 

 

 

Regeringens uttalande:

 

21 februari 2015
Stefan Löfven, Statsminister
Margot Wallström, Utrikesminister

 

Uttalande med anledning av årsdagen av Janukovitjregimens tillslag mot demonstranterna på Självständighetstorget i Kiev

 

Idag minns vi och hedrar vi de människor som miste livet vid Janukovitjregimens våldsamma tillslag mot demonstranterna på Självständighetstorget i Kiev. Under detta år har sedan Ryssland, i strid mot all internationell rätt, annekterat Krim och genom så kallade separatister utsatt Ukraina för en aggression som hittills kostat över 5000 människor livet. Nära 1,5 miljoner människor har tvingats fly från sina hem. Ansvaret för detta ligger entydigt hos Ryssland.

 

Sverige och EU har stått bakom de diplomatiska ansträngningar som gjorts för att säkra Ukrainas territoriella integritet och suveränitet och få ett slut på stridigheterna. Minsköverenskommelserna har varit viktiga för att skapa en plattform för en politisk lösning av konflikten. De många brotten mot vapenvilan som förhandlades i Minsk för en dryg vecka sedan talar dock för att Ryssland och separatisterna ännu inte är redo att lägga ned vapnen. Omvärlden och EU måste nu, bland annat genom att stå fast vid och fullfölja de sanktioner som antagits, visa Ryssland att aggressionen i östra Ukraina kommer att betinga ett allt högre pris. Genom att stödja Ukraina håller vi hoppet om förändring vid liv. Vi visar också att aggression och användning av vapenmakt aldrig kommer att löna sig eller accepteras i vår tid.

 

 

Kritiska invändningar mot Regeringens uttalande om Ukraina

 

I samband med årsdagen för dödandet av personer på Majdantorget i Kiev för ett år sedan har regeringen gjort ett skarpt uttalande riktat mot Ryssland. Uttalandet är undertecknat av såväl utrikesminister som statsminister för att markera att Sverige står bakom. Regeringen skriver att ansvaret ligger ”entydigt hos Ryssland”. Om man anklagar någon för något bör man ha ett bra underlag.

 

Regeringen skriver om ”Janukovitjregimens våldsamma tillslag mot demonstranterna på Självständighetstorget”. Det som hände på Majdantorget och upp mot regeringskvarteren längs Institutionsgatan den mest våldsamma dagen 20/2 2014 är inte ordentligt utrett och ingen har dömts för delaktighet. De första skotten riktades på morgonen mot polisen och kom från Konservatoriet som oppositionen hade full kontroll över enligt BBC och Der Spiegel vilket bekräftar samma uppgifter i den mest detaljerade rapporten om händelserna. När polisen drog sig tillbaka uppstod kaos både bland demonstranter som följde efter upp mot regeringskvarteren och polisen med dödade bland demonstranter och poliser till följd. Samma dag gick den fascistiska Högra sektorn till angrepp mot 8 bussar på väg hem till Krim från Kiev med demonstranter som stött den demokratiskt valde presidenten Janukovitj. Alla demonstranterna fördes ut ur bussarna till misshandel och förnedring som vilket pågick i flera timmar medan en buss brändes ner, en händelse som också aldrig utretts men finns dokumenterad på videofilmer. Den fascistiska attacken på bussarna spädde på viljan hos lokalbefolkningen på Krim att frigöra sig från dem som höll på att ta makten i Kiev med våld. Sammanlagt uppges 100 civila och 14 poliser ha dött under Euromajdanupproret. Bland de civila ingick även kontorsanställda på regeringspartiets kontor som dödades när Högra sektorn stormade och ockuperade byggnaden i början av februari.

  

Dagen efter den blodiga konfrontationen gjordes 21 februari en internationell uppgörelse mellan regeringen och oppositionen tillsammans med EU. Den innebar tillbakadragande av säkerhetsstyrkorna från centrum av Kiev, tillsättande av ny samlingsregering inom tio dagar där både oppositionen och regeringspartiet skulle ingå samt att nyval skulle hållas. Uppgörelsen bröts omedelbart av både Högra sektorn och oppositionspartierna så snart det stod klart att säkerhetsstyrkorna dragit sig undan. Regeringsbyggnader och parlamentet omringades av de beväpnade grupperna från Majdantorget och presidenten tvingades fly medan talmannen misshandlades och tvingades avgå. Många parlamentsledamöter jagades på flykten. Högra sektorn hade redan veckorna innan stormat regeringspartiets kontor och dödat en kontorsanställd och fortsatt storma både kommunistpartiet och ett annat vänsterpartis kontor, beslagtagit medlemslistor och hotade framträdande partimedlemmar med våld. 22 februari fullbordades maktskiftet och i brott mot demokratiska konstitutionen valdes en ny regering och en tillförordnad president. Statskuppen blev därmed ett faktum.

 

Regeringen skriver att över 5000 människor har dött i striderna i östra Ukraina, men avstår från att nämna att de flesta som dött är civila på Donbassidan som dödats av Kievs bomber och soldater i den ukrainska armén. Regeringen har tidigare protesterat när människor dödats av granater i Mariupol då det kan ha varit Donbassidan som var skyldig. Regeringen har däremot inte protesterat när Kievs armé under snart ett år har skjutit på civila områden med flyg, kanoner och granatkastare. Det visar på en dubbelmoral som inte är värdig en nation som står upp för allas lika värde.


 

Uttalandet nämner också att nära 1,5 miljoner människor har flytt från sina hem. Det nämner däremot inte att flertalet flytt till Ryssland. Regeringen tar ensidigt ställning mot den upproriska lokalbefolkningen i östra Ukraina. Dess lidanden under det senaste året har varit oerhörda, och bristen på empati och humanitär hjälp från väst är en skamfläck, också för Sverige. Regeringen bör snarast tillsätta en kommission för att ge humanitär hjälp till människorna i Donbass.

  

Det är skrämmande att uppleva att svensk politik avseende konflikten i Ukraina i stort sett överensstämmer med den som fördes när Carl Bildt var utrikesminister.

 

 

Länkar:

  

BBC 12.2 2015:   (BBC) 

 

Der Spiegel 25.2 2015, temanummer om Ukraina med flera artiklar om händelseförloppet, om våldet och maktskiftet:, finns på bibliotek eller kan köpas på nätet: (Spiegel) 

  

Ivan Katchanovski, University of Ottawa, rapport om den våldsamma dagen 20.2 2014:

https://www.academia.edu/8776021/The_Snipers_Massacre_on_the_Maidan_in_Ukraine

 

 

Juridisk granskning där Der Spiegel visar att maktskiftet var ett brott mot den demokratiska konstitutionen:

(Spiegel 2)

 

 

Georg Friedman, grundare av amerikanska tankesmedjan Stratfor:

”Russia calls the events that took place at the beginning of this year a coup d'etat organized by the United States. And it truly was the most blatant coup in history.” (Georg)

 

Georg Friedman om brottet mot den demokratiska konstitutionen 22.2 2014: (Georg F)