Protest mot Regeringens uttalande 21/2 2015 om Ukraina