Protest mot förslag om nedläggning av Gustav Adolfskolan

Vi vill härmed protestera mot förslaget att lägga ned Gustav Adolfskolan i Alingsås och flytta över eleverna till Nolhagaskolan och Östlyckeskolan.
Då det vare sig skulle vara ekonomiskt försvarbart långsiktigt eller vetenskapligt bevisat att en större skola skulle främja lärandet, framför allt gällande de som redan idag ligger på gränsen eller under gränsen för att klara en normal skolgång utan istället att dessa skulle få en svårare skolgång.

Vi vill behålla Gustav Adolfskolan


Mikael Lagerqvist    Kontakta namninsamlingens skapare