Vi som ej vill att flyktingar placeras på våra äldreboenden!