Vi som ej vill att flyktingar placeras på våra äldreboenden!

Tycker även du att det absolut inte är okej att blanda flyktingar tillsammans med våra gamla, sjuka och dementa på äldreboendet Lindåsa? 

Skriv då under! 

Tillsammans kan man göra skillnad!