Motsättande av tomtval för rusmedelsenhet i Kronoby centrum vid Spårvägen 2.