Motsättande av tomtval för rusmedelsenhet i Kronoby centrum vid Spårvägen 2.

Av erfarenhet har det visat sig vara av stor negativ inverkan på närliggande område samt samhälle att missbrukarenheter placeras centralt. I detta fall är det mycket oroväckande att vi kommer att ha bostäder samt bostadsområden med skolbarn och ungdomar i närområde till missbrukarenheten! Kronoby kommun har mängder av lediga tomter som inte ligger i kärncentrum och ej heller i tätbebyggd områden runt skolor och därför lämpar sig bättre för detta ändamål! Med denna underskrift motsätter jag mig placeringen/tomtvalet av rusmedelsenheten i Kronoby!


Andreas Granbacka    Kontakta namninsamlingens skapare