Förbjud all typ av nätfiske i Lekvikar och farleder i Karlskrona