Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret