Utveckla istället för att avveckla stödet till adopterade och deras familjer!