Utveckla istället för att avveckla stödet till adopterade och deras familjer!

Regeringen har varit tydlig med att man vill främja barns och ungdomars psykiska hälsa och aviserade i vårändringsbudget för 2017 en satsning med 100 miljoner kronor extra för detta.
Socialtjänstlagens säger dessutom att kommunen har ett särskilt ansvar för barn som adopterats.
Men nu hotas verksamheten på Ericastiftelsen då Stockholms Läns Landsting har beslutat att inte förlänga vårdvalet. Detsamma gäller Duvnäs föräldrastöd, öppna förskolan Spira och Resurscentrum när Stockholms Stad vill spara pengar.

Bra verksamheter ska utvecklas, inte avvecklas! Den kunskap och kompetens kring adoptionsfrågor som byggts upp under många år är ovärderlig och borde snarare få större spridning i form av ett nationellt resurscentrum. Verksamheterna visar att det är möjligt att ge adopterade och deras familjer kvalificerat stöd och professionell hjälp.

Du som vill visa hur viktigt dessa verksamheter är för adopterade och deras familjer med krav på att verksamheterna utvecklas istället för att avvecklas, underteckna denna namninsamling idag!
Namnen kommer att överlämnas till ansvariga politiker i Stockholms Stad och Stockholms Läns Landsting.

Margret Josefsson - ordförande i Adoptionscentrum
Thomas Lindqvist - ordförande i Barnens Vänner
Patrik Elisson - ordförande i Barnen Framför Allt


Margret Josefsson, Adoptionscentrum    Kontakta namninsamlingens skapare