Pausa inte antagningen till audionomprogrammet till höstterminen 2023

Till Grundutbildningsnämnden på Medicinska Fakulteten Lund

Angående förslaget om att pausa antagning av nya studenter till audionomprogrammet höstterminen 2023:

Vi som undertecknar är studenter på audionomprogrammet och vi ställer oss emot förslaget att pausa audionomprogrammet till HT 2023 och även framöver.

Vi är oroliga att en paus kommer göra det svårare för programmet att komma igång igen. Vi upplever att audionomprogrammet har en god kvalitet och en bra organisation. Vi blir alltid motiverade av lärarna att lämna in förslag för förbättring av programmet och upplever att de engagerar sig i att jobba med detta.

Studenterna i audionomprogrammet får ta del av mycket lärorika föreläsningar som är uppskattade bland studenterna. Trots att inte alla lärare är disputerade har alla breda kunskaper inom sina ämnen som de förmedlar till oss studenter med stort engagemang och motivation. En doktorstitel är ingen garanti för pedagogisk skicklighet och tvärtom så kan lärare utan en sådan vara minst lika erfarna i ämnet de lär ut. På audionomprogrammet har vi turen att få ta del av många kunniga lärare.

Att ha möjligheten att få träffa lärare och att ha föreläsningar på plats underlättar att lära sig för många. Det har pandemin visat. Så vi vill att den möjligheten ska finnas kvar.

Utöver de teoretiska momenten får vi även praktisk undervisning som är välorganiserad och som stegvis förbereder oss för kommande yrkeslivet så att vi kan känna oss trygga och väl förberedda. I audionomprogrammet får alla studenter en praktikplats (vilket inte är fallet i en del andra program) på grund av den genomtänkta organisationen. Att alla studenter får regelbunden praktisk erfarenhet kommer göra oss till bättre audionomer i framtiden.

Vi ställer även frågan om vad det är som ska hända med alla som har tagit studieuppehåll med platsgaranti? Hur ska vi göra när en av oss måste pausa på grund av särskilda skäl? Hur ska man göra när utbildningen inte finns kvar? Vem tänker på konsekvenserna här?

Att de ökade kostnaderna som flytten till Forum Medicum innebär ska läggas över på programmen känns inte rättvist mot studenterna. Det är inte skäligt i våra ögon att audionomprogrammet ska betala största priset för att en ny tjusig lokal ska finnas.

Kliniker och andra arbetsgivare har redan i nuläget brist på audionomer. Det är ett faktum. Detta gör att några av studenterna som går sina sista terminer, redan nu vikarierar på avdelningar. Att då stänga ner den enda utbildningen i södra Sverige känns därmed inte hållbart.

Även vår egna framtida yrkesliv kan påverkas av ett sådant beslut. Utbildas inga audionomer i södra Sverige kommer många av arbetsplatserna vi kommer jobba på vara ännu mer underbemannade som i sin tur kommer leder till stor stress i arbetslagen.

Vi vet att ledningen jobbar på planer för bättre marknadsföring av programmet till framtida studenter och vi tror att dessa och andra förbättringar kan utvecklas även utan att pausa programmet.

Vi vill ha kvar utbildningen. På plats. Samhället behöver fler audionomer, inte färre! Vi vill att fler får chansen att gå den här fantastiska utbildningen så vi kan göra samhället lite bättre för alla!