Öka trafiksäkerheten på väg 190

Presentation av mål

 

  • Öka säkerheten för trafikanter och förhindra att olyckor sker på väg 190, mellan Gunnilse och Olofstorp. 
  • Öka säkerheten för medarbetare, patienter och andra som tar sig till och från Rågården med kollektivtrafik.
  • Ur ett miljöperspektiv, förbättra möjligheten att på ett trafiksäkert sätt resa kollektivt till och från Rågården. 

 

Bakgrundsinformation

 

Rågården är en rättspsykiatrisk klinik som är en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset, där 96 patienter vårdas och cirka 300 personer arbetar.

En stor andel av dessa människor färdas dagligen med kollektivtrafik till och från Rågården. För att ta sig till och från Rågårdens busshållplats i riktning mot Göteborg, tvingas de korsa den högt trafikerade 190:an. För att förtydliga finns det inga farthinder, inga trafikljus, ingen rondell och heller inget övergångsställe som underlättar och säkerställer framfarten till och från hållplatsen. Det är alltså cirka 400 personer som kontinuerligt utsätts för en hög risk att komma till skada när de korsar vägen.

Nära intill Rågården finns även Angeredskrossen Skanska Asfalt och Betong, vilket innefattar att denna utsatta stäcka även belastas med mycket tung trafik, måndag-fredag.

Många av de boende i områdena runt 190:an har också återkommande bevittnat och erfarit medtrafikanter som överskridit hastighetsbegränsningar och som utsatt andra för stor risk för skada genom riskabla omkörningar. 

 

Förslag på åtgärder

 

  1. Bygga en rondell i t-korsningen utanför Rågården. För att öka säkerheten för alla trafikanter som dagligen färdas på denna högt och tungt trafikerade väg.  
  2. Sänka hastighetsbegränsningen till 50 km/h utanför sjukhusområdet och lägga ett upphöjt övergångsställe mellan Rågården och busshållplatsen med riktning mot Göteborg.
  3. Skapa ett bevakat övergångsställe med trafikljus mellan Rågården och busshållplatsen med riktning mot Göteborg. 
  4. Bygga en upphöjd gångpassage mellan Rågården och busshållplatsen med riktning mot Göteborg.
  5. Placera vägmärke C27 (förbud mot omkörning) längs med vägen utanför sjukhusområdet.

 

Krav om förändring

 

Nu kräver vi att en förändring sker - en förändring som minimerar risken för medborgare att utsättas för allvarlig skada eller död. 

Som anställd i Sverige bör det vara en självklarhet att du tryggt ska kunna ta dig till och från ditt arbete, utan att behöva känna oro för att komma till skada. Samma trygghet ska gälla för de patienter som vårdas på våra sjukhus. 

Ansvarigt organ bör därför  ta ansvar och skapa förutsättningar för att våra medborgare ska kunna vistas tryggt på våra vägar. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Louise Sjöholm lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...