Öka forskningsanslagen och bota ME/CFS

Öka satsningen på biomedicinsk ME/CFS-forskning för att finna orsak och botemedel!

ME/CFS är en mycket allvarlig sjukdom. De som lider av den kan i många fall jämföras med exempelvis svårt cancersjuka patienter. Sjukdomen får enorma konsekvenser för den drabbade och anhöriga och sjukdomen kostar samhället oerhört mycket pengar. 

I Sverige bedöms uppåt 40000 personer lida av sjukdomen. Långtifrån alla har fått rätt diagnos. Under många år har sjukdomen varit missförstådd och flera har blivit feldiagnostiserade innan de slutligen fått diagnosen.

Läs gärna bifogad Facebook-studie om sjukdomen. Den är uförd av en anhörig till en svårt ME-sjuk.