Nej till nytt kommunhus och gymnasieskola i Lomma (för minst 570 miljoner)!!

Det finns ett förslag om att riva befintligt kommunhus och bygga ett nytt på samma plats samtidigt som en ny gymnasieskola också byggs på tomten. Total kostnad för detta projekt uppskattas enligt 2021 års kostnadsläge till drygt 570 miljoner!

Samtidigt föreslår kommunledningen besparingar inom skolan inför budgetåret 2024 bland annat genom:
* Minskning av antal rektorer och chefer i grundskolan, besparing 4 miljoner
* Ännu fler barn per grupp inom förskolan, besparing 5 miljoner
 
Ett annan tragiskt felprioritering av Lommas kommunledning under många år är Lommas äldreomsorg som under flera år haft stora problem och omfattande behov av förbättringar. En liten del av de föreslagna 570 miljonerna till nytt kommunhus och gymnasiseskola skulle kunna göra stor nytta för kommunens äldre.
 
Om du anser att investeringen på 570 MSEK för att riva befintligt kommunhus och bygga ett nytt samt en ny gymnasieskola är orimligt och ett oklokt sätt att använda våra skattepengar och därmed bör stoppas, lämna dina uppgifter nedan så kommer vi att lämna denna namnlista till ansvariga politiker och försöka förmå dem att ompröva beslutet.
 
Vi som står bakom denna insamling är en grupp engagerade kommuninvånare som med detta försöker påverka de politiker som står bakom beslutet. 
 
Tack för din hjälp!
 
Delphine Raimbault, Bjärred
Ulf Carlsson, Lomma
Pär Thored, Bjärred
Magnus Lundegård, Lomma
 
Alla vi fyra är också engagerade i Fokus Bjärred (https://www.fokusbjarred.se/) som bland annat driver frågan om bättre balans i kommunens investeringar och klokare användning av kommunens skattepengar.
 
Genom att fylla i dina uppgifter nedan godkänner du att vi lagrar och behandlar dina lämnade personuppgifter (i enlighet med GDPR). Inga uppgifter kommer säljas eller vidareförmedlas i kommersiellt syfte.

Magnus Lundegård    Kontakta namninsamlingens skapare