Nej till vindkraftverk i området Dormsjö/Stjärnsund samt Kloster-Dormsjö-Ingelsbo, Eret-Simonsbo samt Flinesjön och Natura 2000-området.

Screenshot_20210130-1130341.jpg

  • Vindkraftverk sprider mikroplaster som hamnar i vårt grundvatten och har även kompositmatrial i sina propellrar som är omöjligt att bryta ner. 
  • Vindkraftverk påverkar djurlivet negativt pga av oljud och påtaglig fara för fågelbeståndet.
  • Vindkraftverk måste backas upp av exempelvis oljekraftverk och kolkraftverk under vindstilla väderlek. 
  • Vindkraftverk har för kort livslängd (25 år) för att vara en rimligt beständig kraftkälla. 
  • Vindkraftverkets buller kan vara mycket störande för de människor som lever och vistas i närheten. Detta kan leda till stress och oro o ha negativa effekter på människors hälsa, exempelvis tinnitus och sömnsvårigheter.
  • Vindkraftverk förstör och förvandlar den sceniskt vackra idyllen i Kloster o Stjärnsund samt dalgången mellan Kloster och Simonsbo till ett enda stort industriområde.
  • Marknadsvärdet på omkringliggande mark och fastigheter kommer sjunka och bli osäljbara.
  • Vår turistnäring kommer påverkas menligt och småföretagare får stänga igen sina verksamheter.
  • Flinesjön, Natura 2000-område och rik fågelsjö och Kulturminnen av riksintresse i både Kloster o Stjärnsund med omnejd kommer att påverkas mycket negativt.
  • Husbyringen,  Pilgrimsleden, Drottning Kristinas väg samt flera andra natur- kultur- och vandringsleder kommer att påverkas negativt om verken kommer upp.

 För att installera vindkraftverken måste breda vägar och vändplaner byggas till de platser fundamentent skall placeras. Anläggningsarbete med grävmaskin och sprängladdningar krävs vid varje fundamen vilket gör att djupa sår kommer rivas upp i naturen. Allt detta river upp stora sår i naturen.
De högintensiva och flashande varningsljusen från vindkraftverken kommer att göra att vi inte mer kan uppleva natthimlen med stjärnorna ovanför oss. Detta kommer att vara förödande för alla nattlevande djur, såsom ugglor, insekter och fladdermöss.

 Därför säger vi nej till vindkraftverk i området Dormsjö/Stjärnsund/Kloster. Målsättningen med vår namnlista är att göra vår röst hörd och visa vårt missnöje och är helt partipolitiskt obunden. Namninsamlingen kommer pågå tills vi fått ett tillräckligt underlag för att lämna in till kommunstyrelse och övrigt berörda instanser. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Niklas Sevelin överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...