Namninsamling för utökade TUFF-timmar

Efter att vår nivå av TUFF-timmar(teckenspråksutbildning för föräldrar) har uppmärksammats av Sveriges Radio vill vi nu göra ett försök till utökning av våra TUFF-timmar. 

I Norden är det bara Sverige och Norge som har begränsat antal timmar. Norge har dock 1600 timmar jämfört med Sveriges 240 timmar. Vi anser att gapet mellan Sveriges TUFF-timmar jämfört med övriga nordiska länder är alldeles för stort. För våra barns skull behöver vi få möjlighet till mer TUFF-timmar för att kunna utveckla kommunikationen med våra barn. Dagens 240 timmar räcker inte för att följa våra barns språkutveckling genom hela deras uppväxt då språket utvecklar sig med barnets stigande ålder och TUFF-timmarna går åt i allt för snabb takt.

Denna namninsamling kommer att skickas till vår nya utbildningsminister som är ytterst ansvarig för denna fråga i vår nya regering.