Stoppa neddragningarna för Gävles förskolor och skolor

Trots att lärare har ett av de viktigaste samhällsuppdragen; att ge våra barn och elever en likvärdig utbildning av hög kvalitet, måste vi gång på gång larma om alldeles för hög arbetsbelastning. Vilken nu riskerar att bli ännu värre när regeringen väljer att inte öka statsbidraget i vårbudgeten till skolan så att neddragningar stoppas i kommunerna. Sveriges Lärares undersökning visar att 70 procent av lärarna i förskola till gymnasium anser att arbetsbelastningen är för hög. Anledningarna till stressen är brist på tid till planering och att inte kunna möta barnen/elevernas behov och ge dem den utbildning de har rätt till. Det leder till samvetsstress, att se vilka behov som finns men inte få förutsättningar att ta hand om dem. Det är tyvärr ingen nyhet att det finns allvarliga obalanser mellan kraven på lärare och de resurser och den tid som lärare har till sitt förfogande för att klara uppdraget.

När det blir ekonomiska neddragningar i en kommun påverkar det välfärdsområdet och i synnerhet de människor som är mest utsatta i samhället, äldre, sjuka, barn och ungdomar. I förskolan och skolans värld handlar det om de barn och elever som på något sätt behöver stöd och hjälp för att få dagen att fungera. Många gånger är det resurserna kring dessa barn och elever kommunen drar in på när budgetsäcken dras åt. Ofta syns inte dessa neddragningar i statistiken eftersom arbetsgivaren väljer att inte förlänga visstidsanställda, unga vuxna, som arbetar med dessa grupper barn och elever som elevassistenter, lärarassistenter, elevcoacher.

Dominoeffekten av budgetbeslut syns inte direkt, men arbetsbelastningen för läraren ökar när barn och elever som tidigare behövt extra stöd och hjälp blir utan. Arbetsmiljön försämras och stressen ökar i både förskola och skola, för alla. Lärares sjukskrivningar riskerar att öka, fler lärare tenderar att söka sig bort från läraryrket. Barn och ungdomar som inte får den hjälp man behöver under dagen blir mer och mer marginaliserade, mår sämre, får högre frånvaro i förskola och skola samt att måluppfyllelse och kvalitén i verksamheten riskerar att försämras.

Samhällseffekterna blir en ekonomisk ökning inom andra områden, exempelvis socialtjänst och sjukvård samt högre belastning på verksamheterna. Gruppen unga kriminella, som redan idag upplevs som ett stort samhällsproblem riskerar öka. Psykisk ohälsa bland unga riskerar att öka ytterligare.

Utan resurser, inga lärare. Säkra framtiden, satsa på skolan.

Sveriges Lärare Gävle


mikael.forsberg@sverigeslarare.se    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att mikael.forsberg@sverigeslarare.se kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...