Musikhus i Falköping

Det finns ett stort musikintresse i Falköping!

Från och med årsskiftet läggs Musikhuset 8:an ner, och Falköpings band som drivs i studiecirklar står därmed utan replokaler. Men det är inte bara replokaler som försvinner, utan också en viktig knutpunkt.

Människor och musiker som aldrig hade träffats utan Musikhuset har strålat samman, inspirerats av varandra, skapat musik och bildat band som annars inte hade funnits. Allt tack vare denna gemensamma samlingsplats.

Det är en fantastisk kulturell tillväxtplats som försvinner.

Potentiella byggnader för replokaler i Falköping finns.

Vi som skriver under vädjar till Falköpings Kommun och berörda studieförbund att göra sitt yttersta för att tillsammans med berörda musiker skapa ett nytt Musikhus i Falköping!