Låt INTE Migrationsverket utvisa Olena och hennes familj till Ryssland!

321660625_1246666432579156_176004023268612331_n1.jpgOlena Parinova med sina barn Dmitro och Ivan kom till Sverige från Ukraina i mars 2022, på flykt från bombningen av fredliga städer med missiler från Ryssland. I 2016 lämnade Olena Ryssland och flyttade tillbaka till Ukraina med sin man och sina barn på grund av politiska skäl, eftersom hon inte höll med Putinregimen samt deltog i anti-regeringsmöten i Ryssland och stödde Navalnyjs anti-korruptionsfond.

Idag fortsätter Olena, som är i Sverige på grund av kriget i Ukraina, utlöst av Ryssland, att kritisera Putinregimen, deltar i demonstrationer till stöd för Ukraina, i antikrigsdemonstrationer. Elenas man Andriy tjänstgör i försvarsmakten, han deltar i fientligheter i östra Ukraina, skyddar Ukraina från Ryssland, Putin och Putins regim.

Migrationsverket vägrade asyl till Olena och hennes minderåriga barn, migrationsverket beslutade att utvisa dem till Ryssland (till födelselandet), eftersom de anser att utvisning för personer som har bott i Ukraina i mer än 6 år inte innebär en fara. Att utvisa Elena och hennes barn utan att tänka på konsekvenserna är att bryta upp familjen, separera minderåriga barn från sin far och skicka en familj som kritiserar den politiska regimen direkt till en terroriststat, i händerna på en diktatur och tyranni som nu straffar någon kritikoppositionens åsikt på lång sikt.

Utvisning kommer att vara en katastrof för familjen. Utvisningen av Elena Parinova vore ett stort misstag för det moderna Sverige, som bygger på principerna om demokrati, humanism, respekt för mänskliga rättigheter, barns rättigheter och yttrandefrihet. Låt Olena Parinova stanna med sina barn i Sverige.

Varför är detta viktigt? Olena och hennes två minderåriga barn, en kritiker av den ryska regimen, riskerar att permanent separeras från sin ukrainska soldatmake och pappa, Dmitro och Ivan, eftersom migrationsverket har beslutat att hon ska utvisas tillbaka till Ryssland. Och detta trots att Elena och barnen är kritiska mot Putinregimen, kommer de att få fängelsestraff för sin antikrigshållning så snart de återvänder till Ryssland, och Dmitro kommer att värvas in i armén, mobiliserad för krig, han kommer att skickas för att slåss mot sin egen far till Ukraina.

Migrationsverket, med hänvisning till statens intressen i reglerad invandring, låter den ha företräde framför alla andra principer om mänskliga rättigheter, barns rättigheter. Hjälp oss att övertyga Migrationsverket att ändra sitt beslut.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Олена Парінова з дітьми Дмитром та Іваном приїхала до Швеції з України у березні 2022 р., рятуючись від бомбардувань мирних міст ракетами з Росії. Олена у 2016 році з чоловіком та дітьми виїхала з Росії в Україну з політичних причин, оскільки була не згодна з путінським режимом, брала участь у Росії в антиурядових мітингах, підтримувала Фонд боротьби з корупцією Навального.

Сьогодні Олена, перебуваючи у Швеції через війну в Україні, розв'язану Росією, продовжує критику путінського режиму, бере участь у мітингах на підтримку України, в антивоєнних демонстраціях. Чоловік Олени Андрій служить у ЗСУ, він бере участь у бойових діях на сході України, захищає Україну від Росії, Путіна, путінського режиму.

Міграційна служба відмовила в притулку Олені та її неповнолітнім дітям, міграційна служба вирішила депортувати їх до Росії (у країну народження), оскільки вважає, що депортація для людей, які прожили понад 6 років в Україні, не становить небезпеки. Депортувати Олену з дітьми, не подумавши про наслідки — розбити сім'ю, розлучити неповнолітніх дітей з батьком і відправити сім'ю, яка критикує політичний режим, прямо в терористичну державу, до рук диктатури та тиранії, яка зараз карає за будь-яку критичну опозиційну думку тривалими термінами.

Депортація стане катастрофою для сім'ї. Депортація Олени Паринової була б великою помилкою для сучасної Швеції, що ґрунтується на принципах демократії, гуманізму, дотримання прав людини, прав Дітей та свободи слова. Нехай залишається Олена Парінова із дітьми у Швеції.

Чому це важливо? Олена та її двоє неповнолітніх дітей, що критикує російський режим, ризикують назавжди бути розлученими зі своїм чоловіком і батьком Дмитра та Івана - українським солдатом, тому що міграційна служба вирішила, що її буде депортовано назад до Росії. І це незважаючи на те, що Олена та діти критично налаштовані по відношенню до путінського режиму, їм загрожує тюремний термін за антивоєнну позицію, як тільки вони повернуться до Росії, а Дмитро підлягатиме призову до армії, мобілізації на війну, його відправлять воювати проти власного батька в Україну.

Шведська міграційна агенція, посилаючись на інтереси держави в регульованій імміграції, дозволяє їй мати пріоритет над усіма іншими принципами прав людини, прав дітей. Допоможіть нам переконати Шведську міграційну агенцію змінити своє рішення.


Ukrainska Kvinnoföreningen i Sverige    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Ukrainska Kvinnoföreningen i Sverige lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...