Låt Hiyab 3 och Deymond 5 stanna i Sverige

Hiyab, 3, och Deymond, 5, hittades övergivna i en lägenhet.

Nu hotas de av utvisning till Italien – trots att de inte har några anhöriga där eller kan språket.

Läs artikel i Aftonbladet idag 24 november, http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13979401.ab