Länsstyrelsen - Kontrollera att bristerna på Siljans Chark har åtgärdats

English below.

Animal Save Dalarna har fått ut ocensurerade dokument från Länsstyrelsen. 

Där framgår att det sedan 2021 regelbundet kommit in information från veterinärer om höga halter ammoniak i stallet där grisar vistas i väntan på slakt. Under 2023 gjordes flera kontroller och företaget fick tillsägelser om att göra något åt miljön. De veterinärer som gjorde kontrollerna kunde känna hur det sved i svalg och näsor när de vistades i lokalen.
 
Siljans chark riskerar att dömas till böter eller till och med förbud mot att ha djur om de inte åtgärdar detta vid den 1:a januari 2024. 
 
Vi har följt upp detta med Länsstyrelsen, som säger att de inte vet om bristerna har åtgärdats, då ingen kontroll har gjorts.
 
Vi uppmanar Länsstyrelsen att göra sitt jobb och kontrollera att dessa bristerna har åtgärdats, och om inte anser vi att Siljans Chark ska förbjudas att ha djur. 
 
Det här har alltså pågått i flera år. Hundratals grisar varje dag har tvingats ligga där i ammoniaken i timmar för att sedan gasas ihjäl.
 
English:

Animal Save Dalarna has received uncensored documents from the County Administrative Board.

It shows that, since 2021, information has regularly come in from veterinarians about high levels of ammonia in the place where pigs are kept waiting for slaughter. In 2023, several checks were carried out and the company was told to do something about the environment. The veterinarians who did the checks could feel how it burned in their throats and noses when they were in the room.

Siljan's chark is at risk of being fined or even banned from having animals if they don't rectify this by January 1, 2024.

We have followed this up with the County Administrative Board, who say that they do not know whether the deficiencies have been rectified, as no check has been made.

We urge the County Administrative Board to do its job and check that these deficiencies have been rectified, and if not, we believe that Siljans Chark should be banned from having animals.

This has been going on for several years. Hundreds of pigs every day have been forced to lie there in the ammonia for hours before being gassed to death.


Animal Save Dalarna    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Animal Save Dalarna kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...