Landsbygdskommitténs 75 åtgärder, som alla nuvarande riksdagspartier enats om, måste genomföras - NU! Rättvisare fördelning av resurser ger utveckling och välfärd i hela Sverige!

Inlandsupproret - som utvecklats till ett landsbygdsuppror - är ett Initiativ som beskrivs nedan i tre punkter. Målet är att mobilisera människor, var än de bor och verkar, att genomföra lokala manifestationer på olika platser i vårt land  samt att åka till Stockholm hösten 2019. Namninsamligen ska användas för att trycka på för en bättre landbygdspoliltik. Förändringar som kommer att gynna utvecklling och välfärd i hela landet.  

Inlandsupproret - landsbygdsupproret vill:  
1) skapa UPPROP där vi ställer krav på VÅRA POLITIKER - våra demokratiskt valda företrädare.
2) manifestera ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE och lyfta vikten av väl fungerande DEMOKRATI.
3) vara ett  PÅTRYCKNINGSMEDEL, som skapar opinion och värnar landsbygden

Vi vill att privatpersoner, företag, församlingar, organisationer kan/vill/kommer att använda vår EGENMAKT - TILLSAMMANS för att skapa politiskt tryck.

Gruppen är politiskt och religiöst obunden och vilar på en värdegrund om alla människors lika värde, med målet att höja landsbygdens röst och vitalisera demokratin. MÅlet är att samla ALLA  som vill PÅVERKA LANDS- OCH GLESBYGDSPOLITIKEN!
Tillsammans blir vi starka!
Mer om de 75 punkterna


Inez Abrahamzon, för Inlandsupproret som blivit ett landsbygdsuppror    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Inez Abrahamzon, för Inlandsupproret som blivit ett landsbygdsuppror lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...