krav på personalövertagande vid upphandling av kollektivtrafik

 

Hej!

Mitt namn är Daniel Hermansson och jag jobbar som bussförare i Motala där jag även är skyddsombud.Jag startar denna namninsamling inför stundande upphandling av kollektivtrafik i Östergötlands län, hoppas så många som möjligt vill ta sig tid att läsa och förhoppningsvis stödja oss förare i denna fråga.

Vi är c:a 20,992 bussförare som berörs av detta!!

Jag kommer inom snar framtid att träffa politiker för samtal i denna fråga och min förhoppning är att kunna lämna över en lista med många namn, tillsammans är vi starka!!!! 

Offentliga upphandlingar omöjliggör idag en bra utveckling inom kollektiv­trafiken. Anbudsgivarna lämnar offerter utifrån kalkyler där all, eller stora delar av personalen saknar erfarenhet och därmed ska ha lägsta lön enligt avtal. Den nuvarande leverantören är dock bunden av avtal med sina anställda, som fått lönehöjningar och tjänat in förmåner i enlighet med avtal. Den nuvarande leverantören kan därmed inte möta den nya anbudsgivarens bud. Det blir i praktiken omöjligt att vinna ett kontrakt två gånger i följd. Alla anställda i branschen blir på detta sätt i praktiken tidbegränsat anställda.

 

Denna ordning innebär att de anställdas rättigheter kringgås. Den leverantör som vunnit anbudstävlan väljer– utan hänsyn till turordning – att prov­anställa eller timanställda tidigare fast anställd personal. Förare som kan ha kört samma linje i tio år får höra att de ska utvärderas för att se om ”de passar i den nya organisationen”. Bytet av anställningsform kan innebära att förarna inte heller kan ta lån, teckna hyreskontrakt eller ens öppna ett telefonabonnemang. Hela situationen är givetvis kränkande. I en bransch där det rådet brist på nya förare och där medelåldern är hög är det också kata­strofalt att yrket inte upplevs som långsiktigt hållbart.

Det snabbaste sättet att förbättra dagens situation är att den som upphandlar ställer krav på att den nya leverantören ska ta över avlämnande leverantörs personal med oförändrade villkor, inklusive anställningstid och intjänade förmåner. Därigenom skapas jämnare förutsättningar för de i anbudsgivningen deltagande företagen och en del av de ovan beskrivna problemen undviks.

 

Det finns lite debattartiklar på http://www.bussmagasinet.se/category/opinion/ för er som är intresserade

Mitt svar på kollektivtrafiknämndens ordförande Göran Gunnarsson http://www.nt.se/bloggar/nicklas-lundstrom-v/gastblogg-struntar-goran-gunnarsson-i-bussforarna/?blog=6206634&entry=10789286&shareID=dForcTZqajJuQTRudUJVN0VNVnA2ekl0T2hIek0rNTA0MDROYnFuU2hCQT01

 

Här finns även en väldigt intressant debatt mellan Jonas Sjöstedt och Ylva Johansson i Riksdagen

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H210271

Med vänliga hälsningar Daniel Hermansson

 

 


Daniel Hermansson    Kontakta namninsamlingens skapare