Krav på förbättrad trafiksäkerhet vid övergångsstället vid Skå skola/kyrka (Färentunavägen/Kumlavägen)

Namninsamling

Vi boende i området har länge påtalat det icke fungerande trafikläget vid övergångsstället Kumlavägen/Färentunavägen, Skå kyrka och skola. Man har gjort upprepade försök till förändring under 10 års tid genom kontakter med Länsstyrelsen, Trafikverket, Ekerö  kommun och Polisen men utan gehör. Tyvärr har det som vi bävat för nu skett, en otäck olycka med mycket allvarlig personskada till följd inträffade i januari 2023. 

Vi vill med denna namninsamling få till en förändring. De som rör sig till fots i området är barn som ska till/från sin skola, cyklister, gående till/från busshållplats och promenadväg. Platsen är dåligt upplyst och det är skymd sikt för trafikanter från Färentunahållet och är extra problematisk då den gällande hastigheten på 50 km/h sällan hålls.

Våra förslag till förändring är:

-gångtunnel alternativt

-övervakat övergångsställe

-bättre belysning

-lägre tillåten hastighet, sänkt hastigheten under skoltid (7-18 vardagar) till 30 km/h

Vi ber er att medverka i denna namninsamling för att möjliggöra ett säkrare övergångsställe på denna plats. Vi ämnar lämna in namninsamlingen till berörda myndigheter. Vi avslutar namninsamlingen söndagen den 12 februari 2023.

 

Tack på förhand!

Skärmavbild_2023-01-29_kl._13_.21_.31_.png

Polisens hemsida