Vi undviker kärnkraftsel och produkter från kärnkraftsaktieägare

Matti Adolfsen

#1 adress för folkomröstning.

2011-10-29 19:14

Vi i Norra Finland har beslutat fortsätta kampen fast knutarna för tillfället räddades just här i Kemi-Simotrakten. Men vår Bottenvik är hotad och genom den också Östersjön. Vi här har ännut lyckats undvika algblomning och vattnet är relativt rent på grund av de stora vattenmassorna som älvarna tillför. Men OM kärnkraftverket i Pyhäjoki blir av kommer detta att vara historia. Det kan hända att vi då också är historia, vi som är gamla, men våra barn och barnbarn lever hoppeligen då ännu.

För att motverka all kärnkraft i Finland har vi beslutat kräva folkomröstning i frågan. http://www.adressit.com/ydinvoimakansanaanestys

Gäst

#2 Vi undviker kärnkraftsel och produkter från kärnkraftsaktieägare -petitionen på finska

2011-10-30 23:47

#1: Matti Adolfsen - adress för folkomröstning.

Jag vill påpeka att denna petition "Vi undviker kärnkraftsel och produkter från kärnkraftsaktieägare" finns på finska på sidan: www.adressit.com/ydinvoimaboikotti


Gäst

#3

2011-11-03 17:32

Det här är viktigt! Ge inte kärnkraftsindustrin dina pengar!

Gäst

#4

2011-11-03 19:11

Kärnkraften får inte fortsätta att byggas ut, resurserna måste satsas på förnybara energikällor vilket man till högsta grad INTE kan kalla uran (vilket används vid klyvning i kärnkraftverket) Ett stopp på kärnkraftsutbyggnaden NU!

Gäst

#5

2011-11-03 19:23

Det är bara ekonomi som kan övertala riskkapitalet att satsa pengarna på miljövänlig energiproduktion.

Det är politikens sak att se till att det blir lönsamt.

Gäst

#6

2011-11-03 23:40

Jag har avtal om att få vattenkrafts-el från ett vattenfall i Jämtland och jag bor i Jämtland! Kostar en aning extra. Hellre dyrare el än kärnkraftel, som kan bli jättedyrt när olyckan inträffar. Beredskap för olycka saknas, så vitt jag vet.

Gäst

#7

2011-11-04 21:26

Det är nödvändigt att reagera NU!

Gäst

#8

2011-11-05 00:19

Framtiden kommer att visa att fusionskraft är en återvändsgränd - nu när solkraftens kostnader har sjunkit med mer än hälften på bara två år. Satsa på framtiden - satsa på kondensatorlagrad sol-el, direktmetanolbränsleceller (från skogsavfall), lite vind-el, lite våg-el o mera bioenergi!!!!! / Lennart Rahm, energikonsult (mp)

Gäst

#9

2011-11-05 07:17

Satsningar på solceller har visat sig lyckad. Meer sådant!

Gäst

#10

2011-11-06 22:41

Stäng all kärnkraft snarast möjligt, innan havsnivåhöjningarna gör det.
Extrema tillfälliga havsnivåhöjningar på 2,5 m. kommer med 67% sannolikhet att ske inom 5 år, med 89% sannolikhet inom 10 år, baserade på en nivå med 100 års återkomsttid.
vh Birgitta Moller
Selma
Gäst

#11

2011-11-07 12:44

Intressant nyhet att uran kanske kommer att brytas i Finland. Urangruvor kan nämligen komma att bli verklighet även hos oss i Jämtland! Profiten, även på kort sikt - uran är en ändlig resurs - är väl alldeles för frestande för folk med mer pengar än förstånd. - Håll emot! Skulle du vilja jobba i en urangruva?? Eller se dina barn göra det???


Gäst

#12

2011-11-07 20:23

Som svensk riksdagsledamot i Centerpartiet röstade jag mot alliansen 17juni2010
som öppnade för ny kärnkraft i Sverige.
Är nu ordförande för Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.

Gäst

#13

2011-11-09 13:31

Kärnkraft är miljövidrigt, dyrt, livsfarligt och onödigt.
Alternativen finns redan: se bl.a. Greenpeace senaste rapport.
Satsningar på energieffektivisering är lönsamt och ger arbete.
El från alternativa energikällor är billigare.
Satsa på miljövänlig energiproduktion och avveckla kärnkraften i alla länder!
Förbjud uranbrytning nu!

Gäst

#14

2011-11-10 00:06

Någon mer än jag som inte vill bo i närheten av ett kärnkraftverk?
Adressin laatijat

#15 svensk version för folkomröstningspetition

2011-11-15 10:30

Ny har vi också en svensk version för folkomröstningspetition. Skriv under (men bara en av dom, vi skall samla ihop båda petitioners underskrift. På Finska petitionen finns just ny 4500 namn.
http://www.skrivunder.com/folkomrostningomkarnkraft

Avskaffa Kärnkraft

#16 Bojkotera Valio-mjölk, Fortum-el, UPM, Stora, Outokumpu, Rautaruukki, Boliden som bygger kärnkraft

2011-11-22 09:16

Det är mot bolag som bygger kärnkraft, vi har många is Finland.
Några av våra är aktiva också i Sverige t.ex.
-mjölkbolag Valio,
-järnbolag Outokumpu, Rautaruukki och svensk Boliden,
-AGA som är i Fennovoima, och

-elbolaget Fortum och
-papperbolag UPM och Stora är stora ägare i TVO.
Bolag har mycket limiterat ansvar för olyckor (200 miljoner Euro?, Fukushima kostar minst flera hundra miljard Euro) och det hotar Sverige.
I finsk Fukushima får också Sverige lida !

facebook:
Internordisk:
Atomkraft, Nej Tack !
http://www.facebook.com/group.php?gid=7657564823

Sverige:
Stoppa regeringens nya kärnkraftslag!
http://www.facebook.com/groups/110867245591117/

Nej till kärnkraftsbygget i Simo (Lappland Norbotten nu mot Pyhäjoki)
http://www.facebook.com/groups/63451671555/#!/Stoppa.Simo

Socialdemokrater mot Kärnkraft
http://www.facebook.com/groups/64643871210/

Åland:
För ett kärnkraftsfritt Åland
http://www.facebook.com/groups/187576030047/

Finland:
Ydinvoima kuuluu menneisyyteen:
http://www.facebook.com/groups/187576030047/#!/ydinvoima

Ei ydinvoimaa Pyhäjoelle (Mot Fennovoima i Pyhäjoki, kom med !)
http://www.facebook.com/groups/63451671555/

En osta ydinvoimalla vaan uusiutuvilla tuotettua sähköä!
http://www.facebook.com/groups/119868654695919/

Lappilaiset Uraanivoimaa Vastaan! Lapland's People Against Nuclear Power!
http://www.facebook.com/groups/69728304136/

Ydinvoima pilaa ruoan
http://www.facebook.com/groups/203064584646/

Gäst

#17

2011-11-26 18:16

Nej till kärnkraft, arbeta för en omställning av våra länder.
Andreas

#18 Felaktigheter

2011-12-09 17:20

Kärnavfall behöver inte slutförvaras i 200 000 år, det går att få ned det till ~300 år men kärnkraftsmotståndarna förhindrar att man bygger nya reaktorer som fixar det.

Sen kan man driva kärnkraftverk på torium som är flera hundra gånger vanligare än uran-235. Att man valt uran-235 och dagens pissiga reaktorer är för att man en gång i tiden ville kunna bygga kärnvapen. Pga detta så offrade man säkerhet, pengar och mycket annat.

Dessutom finns det alternativa reaktortekniker som inte kan drabbas av härdsmälta eller är i behov av vattenkylning. De stänger även av sig själv vid problem och har massor av fördelar.

Jens

#19 Science fiction fixar inte nuvariaga uran-reaktor planer

2011-12-10 12:08

#18: Andreas - Felaktigheter 

 I framtiden med inte limiterade kostnader tror ingengören att problem kan lösas. Det är risker och lönnsamhet som hindrar att använda sådant teknologi. I Fukushima har man används MOX bränsle med plutonium och det finns extra problem från detta. Futuristisk reaktor kan minska avfall mängd, men det ännu farlig hundratals tusen år, eller mmiljon år i US standard. Och om teknologin efter 50-100 år ska vara färdigt man kan inte växla uranreaktor som man bygger nu med 10 miljard euro 100 miljard kronor (som är också inte lönsammt) för använda torium. Torium är inget argument för uran reaktor. 


Gäst

#20

2011-12-13 17:15

Danskarna lyckades ju stoppa Barsebäck i Sverige, då borde vi också kunna stoppa finnarnas kärnkraftsbygge i Pyhäjoki.

Anonymous

#21

2011-12-30 11:01

!
Alfa

#22 #20:

2012-02-13 12:24

Fennovoima = Pågående projekt där Finland är upphovspart

http://www.miljo.fi/default.asp?contentid=400905&lan=SV

Gäst

#23

2012-02-14 22:32

Bra!

Gäst

#24

2012-05-11 17:25

Obehaglig annons från Vattenfall dyjker upp. Jag skäms!
Radioaktivitet, och gifter, nej rack!

#25 Re: Felaktigheter

2012-05-11 17:35

#18: Andreas - Felaktigheter

Myter sedan urminnes tider. Kärnkraft i evighet (som blir kort) och göra slut på allt liv på jorden. Är det verkligen det du anser viktigt? Det handlar om mycket gifitga ämnen som sprids runt verken och från avfallet. dagens avfallshantering (Studsvik) är verkligen inte ansvarsfull verksamhet.

Fukushíma i kvadraqt inget att se fram emot.