Karlskrona kommun bör hjälpa vilda skadade djur

swan-271442_1920.jpg

Karlskrona kommun bör rikta stöd till lokal viltrehabilitering för vilda smådjur

Många vilda djur skadas på olika sätt i både naturen och urbana miljöer, vilket medför ett stort lidande för dem innan de kanske till slut avlider om de inte får vård i tid. De flesta medborgare vill hjälpa skadade vilda djur, men vet inte var de ska vända sig när de hittar ett. Skriv under för att kommunen bör satsa på och rikta stöd till en lokal där viltrehabiliterare ska kunna jobba med skadade mindre vilda djur!

Många djur skadas i naturen, dels av s k naturliga orsaker men även på grund av människans framfart till exempel vid bilolyckor, att de fastnar i nät och taggtråd, skräp eller på många andra råkar illa ut. Om djuren inte får hjälp kan deras lidande bli både stort och långvarigt innan de till slut avlider.

Ett lokalt exempel är svanen som låg strandad på isen vid Kilströmskaj i mitten av februari. Många karlskroniter blev upprörda över att inget hände trots upprepad kontakt med räddningstjänst och polis. Den unga svanen fick ingen hjälp och dog efter flera dagars lidande. Se artikel i BLT 18 februari 2021: https://www.blt.se/karlskrona/ingen-raddning-kom-for-den-strandade-svanen-det-ar-ett-ledsamt-ode-75bd3513/?fbclid=IwAR1CXY6dVa81ZjdpXbcQLB1rNnEK_U_6WrQCl-xV8md1DScc67SzIVX9Zd8/

Bara inom trafiken avlider en stor mängd djur som hade haft en chans att överleva om det hade funnits en tillgänglig viltrehabiliterare. Stora vilda djur sköts av viltvårdare ( jägare i samarbete med polisen) men siffrorna nedan på antalet döda fåglar skulle minskas med hjälp av viltrehabilitering.

Transportsystemets påverkan består främst av att vägar och järnvägar bildar barriärer, men det resulterar också i trafikdödade djur. Biltrafiken beräknas exempelvis varje år döda cirka 30 000 grävlingar, 50 000 rådjur och 10 miljoner fåglar. Kollisioner mellan tåg och djur kan få stora konsekvenser för arter som finns på den nationella rödlistan över hotade arter. Under 2010 dödades 26 vargar, 31 lodjur, 20 björnar, 2 järvar och 66 örnar inom transportsystemet. Källa: Trafikverket: http://www.trafikverket.se/contentassets/7ec9e6eb1be14f498f43eec9a2e3a4e9/pakorda_djur.pdf

Det är många människor som vill hjälpa djur i nöd, men kanske inte har möjlighet att transportera ett mindre vilt djur till en viltrehabiliterare i en annan stad. Ibland tas djur till en  vanlig veterinär i sådana fall, men de flesta veterinärerna tar inte emot vilda smådjur utan hänvisar ofta då till viltrehabiliterare.

Det finns också bara ett (1) ställe i hela Sverige som utbildar rehabiliterare och kostnaden för utbildningen får man stå för själv.Källa: KFV: http://www.kfv-riks.se/kurser

I en djurvänligare värld skulle resurser tillsättas för att hjälpa djur i nöd, exempelvis genom att staten finansierar viltrehabiliterare över landet som kan ge skadade djur den vård och hjälp de behöver. Alla som jobbar inom viltrehabilitering av mindre vilda djur idag gör det ideellt. De behöver ofta lägga ned mycket tid på sitt arbete och ibland ta pengar ur egen ficka. En viltrehabilitering i varje kommun kan ge arbetstillfällen som skulle kunna finansieras med till exempel lönebidrag.

Ett exempel på fungerande och bra viltrehabilitering finns i Stockholm – Stockholms Vildfågel Rehab. Länk: http://svr.nu

Djurens Rätt Karlskrona föreslår att:

  • Karlskrona kommun ska se till att det finns minst 1 ställe för rehabilitering av vilda smådjur och att kommunen informerar kommuninvånare om detta så de vet vart de kan vända sig om de hittar ett skadat vilt smådjur (igelkott, hare, fågel etc) samt att de får veta vilka regler som gäller.
  • Kommunen hjälper till att bidra med lämplig lokal som viltrehabiliteringen kan utföras i.
  • Kommunen ger bidrag så att verksamheten ska kunna startas upp och drivas, och att stället där rehabiliteringen ska ske uppfyller alla krav som är nödvändiga i byggnaden.

Detta har lämnats in till kommunen i form av ett medborgarförslag av Djurens Rätt Karlskrona. Skriv under och dela vidare för att Karlskrona kommun ska hjälpa vilda smådjur!

 


Djurens Rätt Karlskrona    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Djurens Rätt Karlskrona lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...