Här är där man är - Permanent uppehållstillstånd till de som är i Sverige!

Här är där man är!
Där är där man inte är!


Det fick vi lära oss av gänget Magnus, Brasse och Eva.

FB_COVER1.png

 

ÅTERGÅ TILL NORMALT TILLSTÅD
Flyktingar och asylsökande tar sista steget i sin flykt och begär permanent uppehållstillstånd för att påbörja ett nytt kapitel i livet.

Genom olika aktiviteter ämnar initiativet Sista Klivet att skapa kunskap och opinion för en amnesti för de som redan bor i Sverige där de får permanent uppehållstillstånd.
Dessutom värnar vi om en human migrationspolitisk och föreslår att vi går tillbaka till de riktlinjer som gällde innan 2015:s flyktingkris. Vi föreslår även att regeringen skapar en beredskapsplan för eventuella framtida händelser likt krisen 2015.
Migrationskrisen är förbi och vi måste återgå till det normala och integrera på mest effektiva sätt där även du är en del av detta.

 Häng me du mé!

 
Abdalla Miri - Språkrör
Facebookgruppen Jag är 2015 | abdullaahmad.miri@gmail.com
 EN NAMNINSAMLING FÖR

ATT GE ALLA ASYLSÖKANDE PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Vi anser att är man i Sverige så är man här därmed vill vi under dessa mycket svåra omständigheter lyfta frågan om varför regeringen INTE ger permanent uppehållstillstånd till de asylsökande som redan är i Sverige med tanke på att det är en ännu osäkrare värld med under och post Corona.

Alltså ett exkluderande av de som redan sökt och är i Sverige från kommande nya riktlinjer som myndigheterna nu kommer att besluta och fastställa. 
Speciellt utsatta är de som lever i limbo mellan svensk migrationspolitik och internationell lag och därmed inte kan skickas vidare till ursprungsländer.

Syftet med denna namninsamling är att

  • - ge ett tydligt budskap till Regeringen med dess myndigheter att den Svenska allmänheten nu vill avsluta 2015s migrationsfråga och börja på riktigt arbetet med Integration. 
  • Återgå till tidigare lag som Sverige hade innan ändringarna november 2015.
  • Vi ser en nollställning för det som har passerat för att påbörja ett nytt kapitel för de som kommit och för Sverige. 

 

Vad kan ni göra?

Det är viktigt att vända opinion och få media att prata om tillgång än belastning samt inte spela i händerna på rasistiska röster. 

  • Dela gärna denna namnisamling till andra organisationer och enskilda personer för för att få så många som möjligt som skriver under detta. 
  • Skriv ut och dela följande informationsblad tryck här. 
  • Skriv till dina lokala politiker
  • Skriv insändare i tidningar och engagera dig i debatten.  


Abdullah Miri som är en av initiativtagare till Sista Klivet och Facebookgruppen JAG ÄR 2015 samt denna namninsamling kommer ingå i en Kommittee att handräcka den till Regeringen.
Målsättningen är 50 000 namnunderskrifter  och borde inte vara omöjligt.  

För att lyckas med kampanjen hjälp gärna till att följa/dela/sprida vår sida och event samt donera gärna en slant till vandringen: https://www.facebook.com/donate/293993944969259/?fundraiser_source=external_url

 

 

ATT VÄRNA OM ASYLRÄTTEN OCH SKYDDA BARN PÅ FLYKT OCH ÅTERFÖRENING

En majoritet* av svenskarna vill ha
en human migrationslagstiftning
Trots stort fokus på corona har nära 5000 personer
skrivit under Rädda Barnens upprop och över 450
brev har skickats till er i kommittén. Vi är alla eniga om
att vi vill se en migrationslagstiftning där

• Sverige skyddar barn på flykt och försvarar
asylrätten
• barn som har rotat sig i Sverige och barn som är
svårt sjuka får stanna
• barnfamiljer kan återförenas och leva tillsammans
i Sverige.

Krav till kommittén:
• Att Sverige tar fram en migrationslagstiftning som
tydligt står upp för asylrätten och skyddar barn på
flykt. Volymmål är inte förenligt med internationell
rätt. Barn måste få permanenta uppehållstillstånd
för långsiktig trygghet och skydd.

• Att Sverige har en humanitär grund för uppehålls-
tillstånd som tydligt respekterar barnets bästa.

Därför bör Sverige ta bort den begränsning som in-
fördes med den tillfälliga lagen 2016 och återgå till

att barn ska kunna få uppehållstillstånd på grund
av särskilt ömmande omständigheter.
• Att rätten till familjeåterförening säkerställs, både
för flyktingar och för alternativt skyddsbehövande.
Sverige ska inte tillämpa försörjningskrav som i
praktiken omöjliggör familjeåterförening.

Läs mer https://www.raddabarnen.se/skyddabarnpaflykt

Se Expressens artikel:
UNDER RADARN PALNERAS EN STENHÅRD MIGRATIONSLAG I SKUGGAN PÅ CORONA

Att föra en rättsäker och human migrationspolitik utan rasistiska inslag

 

 

Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken

Beteckning: Ju 2019:01
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2020-05-19
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-06-14
Direktiv för kommittén, se dir. 2019:32
Lokal:
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 15 augusti 2020.


Sammansättning


Ordförande: Rolén, Thomas, fr.o.m. 2019-07-01
Ledamot: Andersson, Jonas, fr.o.m. 2020-02-27
Ledamot: Bieler, Paula, fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-02-26
Ledamot: Billström, Tobias, fr.o.m. 2019-07-24
Ledamot: Cato, Jonny, fr.o.m. 2019-10-24
Ledamot: Eklind, Hans, fr.o.m. 2019-07-24
Ledamot: Hirvonen Falk, Annika, fr.o.m. 2020-05-04
Ledamot: Höj Larsen, Christina, fr.o.m. 2019-07-24
Ledamot: Jönsson, Johanna, fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2019-10-23
Ledamot: Larsson, Rikard, fr.o.m. 2019-07-24
Ledamot: Ling, Rasmus, fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-05-03
Ledamot: Malm, Fredrik, fr.o.m. 2019-07-24
Ledamot: Malmer Stenergard, Maria, fr.o.m. 2019-07-24
Ledamot: Ohlsson, Carina, fr.o.m. 2019-07-24
Ledamot: Åkesson, Jimmie, fr.o.m. 2019-07-24
Ledamot: Östlin, Ebba, fr.o.m. 2019-07-24
Expert: Aasheim, Petter, fr.o.m. 2019-07-24
Expert: Beijer, Fredrik, fr.o.m. 2019-07-24
Expert: Frid, Magnus, fr.o.m. 2019-07-24
Expert: Johnsson, Helena, fr.o.m. 2019-10-24
Expert: Larsaeus, Nina, fr.o.m. 2019-07-24
Expert: Lund, Helena, fr.o.m. 2019-07-24
Expert: Lyrestam, Christiana, fr.o.m. 2019-07-24
Expert: Malkan, Johan, fr.o.m. 2019-07-24
Sekreterare: Hjulström, Erik, fr.o.m. 2019-08-15
Sekreterare: Kristiansson, Hanna, fr.o.m. 2019-08-19
Sekreterare: Parusel, Bernd, fr.o.m. 2019-08-05

Följ utvecklingen
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommitteberattelse/kommitten-om-den-framtida-svenska_H7B2Ju01?fbclid=IwAR1A4kY3KuRTfSCKVGOzZkDNZtvaJFAB082X3m9MV9MWwb-XJ8-CwgTqDB0

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att JAG ÄR 2015 kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte denna information på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...