Inför ekonomiskt stöd för adopterade som söker sitt ursprung

adoptionstrianel_dollartecken.jpgRegeringen har äntligen hörsammat behovet av ett statligt stöd för adopterade som söker sitt ursprung och har sålunda anslagit 2.5 miljoner i ett pilotprojekt som innebär att Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF) ska rekrytera två utredare som ska ägna sig åt att stötta adopterade i deras röttersök. 

Det är glädjande att detta steg har tagits i rätt riktning men risken är att insatsen både kommer att fungera som signalpolitik snarare än faktisk adekvat hjälp. Att myndighetens verksamhet dessutom präglas av ledningsbyte och omlokalisering till Skellefteå bidrar också till farhågorna om att detta inte kommer att fungera som den hjälp som så många efterfrågat i decennier. 

Planen är att myndigheten ska stå till tjänst med framtagning och översättning av dokument, förmedling av kontaktuppgifter och individuellt stöd under processen i form av skype-, video- eller telefonsamtal. De goda intentionerna till trots är det inte detta som adopterade primärt är i behov av. De adoptionshandlingar som finns på svensk mark går att få tag i via adoptionsorganisationerna, stadsarkiv och Riksarkivet. Översättning är oftast inte det primära problemet då dessa handlingar ofta redan är översatta och i den mån de behöver översättas handlar detta inte om så stora summor i sammanhanget. Samtalsstöd och goda råd får nog de flesta främst i kontakten med andra adopterade. 

För de flesta adopterade handlar stödbehovet om reda pengar. Självklart sker ett röttersök bäst rum i landet ifråga, inte på ett kontor i Skellefteå. För många adopterade kräver ett röttersök långa resor och omfattande detektivarbete på plats. Ofta handlar det om att hitta dokument som är decennier gamla och många behöver tolkhjälp under resornas gång. Ett röttersök kan kosta tiotusentals kronor i resor, logi, avgifter, tolkhjälp och inkomstbortfall. 

De som adopterar internationellt via någon av de svenska auktoriserade adoptionsorganisationerna kan ansöka om ett adoptionsbidrag när adoptionen vunnit laga kraft. Bidraget är ett schablonbelopp på 75 000 kr. Det höjdes från 40 000 kr i jan 2017 och bara året efter skriver Kristdemokraterna in i sitt partiprogram att det ska höjas till 90 000 kr. Argumentet för adoptionsbidraget är att adoption inte ska vara en klassfråga, men i realiteten är det mer fråga om signalpolitik än behovsbaserat stöd då samma belopp betalas ut oavsett adoptivföräldrarnas ekonomiska situation och adoptionens faktiska kostnad.

Det borde inte vara mer än rätt att de som adopteras behandlas med samma hänsyn. Inför ett ekonomiskt bidrag för vuxna adopterade som vill söka sina rötter. Detta borde gå att göra inom ramen för det stöd som MFoF fått i uppdrag att upprätta. Liksom adoptionsbidraget kan röttersöksbidraget utformas som ett schablonbelopp och om det är svårt att finansieras kan med fördel en del tas av de medel som idag går till adoptionsbidraget. 

Om inte adoption ska vara en klassfråga ska inte heller rätten till ursprung vara det. det är hög tid att ett av världens äldsta och mesta adoptivländer på allvar respekterar rätten till ursprung. Inför därför ett statlig ekonomiskt bidrag för vuxna adopterade som söker sina rötter. 

 

 


Maria Fredriksson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Maria Fredriksson kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...