Humanitär katastrof

 

 

Öppet brev till Stockholms läns riksdagsmän                               

 

Angående den hårdnade bedömningen av ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan

Vi såg med växande bestörtning hur den nya begränsningslagen[1] som Riksdagen antog i somras, i kombination med återtagandeavtalet mellan Sverige och Afghanistan[2], påverkar möjligheten inte minst för ensamkommande afghanska barn att få stanna.

På Migrationsverkets hemsida sägs så sent som 2016-11-03 att ”tre av fyra ensamkommande barn har fått skydd”[3]. 23 oktober 2016 påstår även justitieminister Morgan Johansson i TV att ”75 % av ensamkommande har fått skydd i Sverige”. Men efter att begränsningslagen trädde i kraft så stämmer inte dessa siffror. Istället är det färre än 50 % som får stanna[4]. Maria Backman skriver i Svenska Dagbladet 2016-09-27 att ”UD bedömer säkerhetsläget i Afghanistan som mycket farligt. Ändå kan Sverige komma att utvisa runt 25 000 människor inom en nära framtid – varav de flesta barn.”[5]

I Norrtelje Tidning[6] 2016-10-20 står det om den utsatthet som barn tillhörande gruppen hazarer befinner sig i. Hazarer är en minoritetgrupp i Afghanistan. Flera av de ensamkommande barnen som flytt till Sverige är hazarer. En del av de som placerats i Norrtälje kommun studerar svenska på Väddö folkhögskola. Läraren Karin Mattsson berättar för Norrtelje Tidning:

Jag tycker att det här avtalet är fel. Det strider mot barnkonventionen och allt det vi står för. Vi träffar eleverna och hör deras historier, det är märkligt att de ska skickas till Afghanistan. Ett land där många av dem aldrig har bott (…) De säger till oss att de inte vill åka tillbaka till Afghanistan och att de hellre dör här, än där. De är rädda för talibanerna och Daesh och är säkra på att de inte kommer överleva om de återvänder dit.[7]

Vi kan inte föreställa sig den fasa och hopplöshet dessa barn känner. Hur ska de i en sådan situation orka studera ett främmande språk och tillgodogöra sig det här landets seder och bruk? Speciellt när de vet att chansen för en framtid här har minskat kraftigt.

 

Vi protesterar mot de nya, hårdare bedömningarna av följande skäl:

Det är en humanitär katastrof. Majoriteten av de här barnen tillhör gruppen hazarer, en shia-minoritet i Afghanistan. Det är dokumenterat at hazarer är starkt diskriminerade, både i sitt hemland och i grannländerna, inte minst av religiösa skäl[8]. De är en särskild måltavla för talibanerna och IS. Under de senaste två åren har flera attentat riktats mot hazarer[9], som av talibaner och IS betraktas som kafir, otrogna.

I ETC 2016-02-15 skrev Habib Razmjo:

Att förflytta sig längs vägarna i Afghanistan har länge varit förenat med livsfara för hazarerna. Väpnade grupper av talibaner eller IS stoppar godtyckligt fordon och tvingar ut hazarerna som avrättas direkt. För några månader sedan blev den nioåriga flickan Tabasom och sju andra civila hazarer, tre kvinnor och fyra män, halshuggna av IS. De togs tillfånga i Arghandab- distriktet i Zabul-provinsen. Alla åtta var från staden Ghazni i provinsen Jaghori. Deras enda brott var att de tillhörde hazarafolket.[10]

I juli 2016 utförde IS ett bombdåd mot en hazarledd demonstration. 80 människor miste livet och över 230 skadades[11]. Detta visar att de Afghanska myndigheterna inte förmår skydda denna minoritet ens i huvudstaden. Amnesty International rapporterade den 31 maj 2016 att 1,2 miljoner är internflyktingar i Afghanistan, antalet har fördubblats på tre år[12]. Vi tror att situationen i Afghanistan inte kommer att förbättras av att fler får avslag på sin asylansökan och skickas tillbaka.

Det är ett brott mot FN:s barnkonvention[13] att behandla barn som vuxna. Barn ska få vara barn tills de fyller 18 år. Åldersbedömningar är för närvarande rättsosäkra[14] och kan enligt oss riskera barns säkerhet.

Det är ett slöseri med skattebetalarnas pengar. Sverige bekostar uppehälle m.m. för dessa barn. När de sedan utvisas så förloras framtida skatteintäkter.

Det är ett slöseri med humankapital. Vi uppfattar att de här barnen kom till Sverige fyllda med drömmar och ambitioner. På kort tid har de flesta lärt sig mycket bra svenska och kommit in i det svenska skolsystemet. Drömmar om att bli läkare, ingenjörer, advokater. Får de chansen, har de alla möjligheter att lyckas! Sverige behöver dem!

Men i ett slag krossar vi deras drömmar och skickar tillbaka dem, många till ett land där de aldrig ens satt sin fot.

Incitamentet att fly igen blir inte mindre av att skickas tillbaka. skriver forskaren Liza Schuster, på Svenska Afghanistankommitténs hemsida[15]. Liza Schuster flyttade år 2014 till Kabul för att studera vad som händer med dem som sänds tillbaka. Hennes forskning visar att de allra flesta försöker fly igen. En slutsatts av Schuster observationer är att restriktiv invandringspolitik inte avskräcker människor från att fly.

 

Med anledning av detta föreslår vi:

  • Att ni verkar för att Riksdagen omedelbart tillsätter en utredning för att se över hur man kan revidera begränsningslagen, inte minst konsekvenserna för ensamkommande barn.  
  • Att ni under tiden trycker på för att Migrationsverket och Migrationsdomstolarna ska tillämpa en generösare bedömning av ensamkommande barns asylrätt. 
  • Att ni verkar för att alla godtyckliga uppskrivningar av barns ålder omedelbart upphör.

 

Underskrifter

Om du tycker som oss vänligen skriv under denna namninsamling. Efter avslutad namninsamling kommer brevet med underskrifter skickas till Stockholms läns riksdagsmän.

 

Länkar för vidare läsning

Detta brev är inspirerat av Roland Oscarssons och Jan Annviks öppna brev till riksdagen och regeringen 2016-11-17[16].  

 

Tack för att du tog dig tid att läsa

Med vänlig hälsning

Ulla och Sivert Söderbärg

 

---

[1] Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

[2] http://www.regeringen.se/artiklar/2016/10/avtal-mellan-sverige-och-afghanistan-om-atertagande/

[3] http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-11-03-Atertagandeavtalet-paverkar-inte-bedomningen-av-skyddsbehov.html

[4] http://www.svd.se/1000-tals-kan-utvisas-till-konfliktharjat-afghanistan

[5] http://www.svd.se/1000-tals-kan-utvisas-till-konfliktharjat-afghanistan

[6] http://www.norrteljetidning.se/norrtalje-kommun/norrtalje/amir-khavari-ar-en-av-tusentals-flyktingar-som-ska-utvisas

[7] http://www.norrteljetidning.se/norrtalje-kommun/vaddo/atervandandeavtal-skapar-oro-bland-nyanlanda-elever

[8] http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-01-21-Darfor-har-sa-manga-ensamkommande-afghanska-barn-sokt-asyl-i-Sverige.html

[9] https://omlinemagasin.se/2016/11/16/fakta-hazariska-ungdomar-och-sveriges-odesval/

[10] http://www.etc.se/debatt/vart-ska-hazarerna-ta-vagen

[11] https://www.theguardian.com/world/2016/jul/23/hazara-minority-targeted-by-suicide-bombs-at-kabul-protest

[12] http://www.amnesty.se/nyheter/nyheter/afghanistan-12-miljoner-internflyktingar-till-foljd-av-konflikter-antalet-har-fordubblats-pa-tre-ar-2658/?gclid=CjwKEAjw7ZHABRCTr_DV4_ejvgQSJACr-YcwgeoJwmDe5KEre9Kpr8lq0D4s7RQW8r_kJY4xojjK8RoCc57w_wcB

[13] https://unicef.se/barnkonventionen

[14] http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/aldersbedomningar-ar-ovetenskapliga

[15] https://sak.se/blogg/de-som-kommer-hit-och-som-skickas-tillbaka

[16] http://www.dagen.se/debatt/humanitar-katastrof-sverige-1.805770