Hemtjänst Upproret 2018

År 2014 startade några undersköterskor i Stockholm - Hemtjänstupproret! Tyvärr fick allting för lite uppmärksamhet!

Nu år 2018 gör vi om det och den här gången ska det här spridas i hela Sverige och vi tänker inte ge oss förens det blir en förändring för både hemtjänsttagare och personal!
  • Vi kräver humanistiska arbetsförhållanden för all personal inom hemtjänsten
  • Vi kräver en dräglig hemtjänst för våra äldre
Och dela mer än gärna med av era erfarenheter om hemtjänsten i Sverige! Ju mer röster som gör sig hörda, ju större chans för förändring!