Kvinnofridskraven, del II - hårdare straff

Detta är andra delen i en serie av krav som Kvinnofrid2018 kommer ställa på politiker 2018! 2018 är valår. Den som vill vinna valet bör lyssna på oss kvinnor. Vi är trötta på och argt förtvivlade över att se hur våra medborgerliga rättigheter vittrar sönder av en kombination av ökande våldsbrott/sexualvåldsbrott i både offentliga och privata miljöer, idéer om kvinnans underordning och nerprioritering av polis/rättsväsende

Motivering till förslaget

Straffnivåerna i vårt förslag är satta utifrån vilka konkreta handlingar som enligt praxis omfattas av respektive rubricering. Längre straff är en logisk följd av att införa offrets behov av upprättelse som en straffideologisk grundbult. Den som är offer ska utifrån rådande normer och uppfattningar om brott och straff känna sig tillförsäkrad trygghet och uppleva att samhället med tydlighet förkastar gärningsmannens livsstrategi och höjer offrets värde över gärningsmannen.  Svaret på var straffnivåerna bör ligga ur detta straffideologiska hänseende återfinns inte i undersökningar om brottslighet i USA eller forskning om brottslighet och återfall. Svaret finner man i gemene mans och kvinnas svar på frågan: 

Om du utsattes för detta brott, vad skulle straffet behöva vara för att du ska känna dig trygg igen?

Utöver detta finns mängder av bevis på återfallsbrott och eskalerande brottslighet som ur straffpreventiva hänseenden talar sitt eget tydliga språk: 

Straffen är inte tillräckligt ingripande, varken ur allmänpreventivt eller individualpreventivt syfte för att avskräcka och/eller avhålla från vidare och/eller eskalerad brottslighet.

 

Krav på påföljdsändringar

Kategori A - straffvärde 20 år till livstids fängelse

Sätt straffskalan till lägst 20 och maxstraff livstid i fängelse för följande brott:

• mord (idag lägst 10 högst 18 år men livstid vid försvårande omständigheter)

• sexualtortyr (rubricering finns ej idag)

• synnerligen grov misshandel (idag lägst 4 högst 10 år)

 

Kategori B - straffvärde 14 till 20 år i fängelse

Höj lägsta och högsta straffskalan för följande brott med minst tio år:

• dråp (idag lägst 6 högst 10 år)

• grov misshandel (idag lägst 1 år och 6 månader högst 6 år)

• våldtäkt (idag lägst 4 högst 10 år)

• grov våldtäkt mot barn (idag lägst 4 högst 10 år)

• människohandel (idag lägst 2 högst 10 år)

• grovt rån (idag lägst 4 högst 10 år) 

Sätt straffskalan till lägst 14 och högst 20 år för följande brott som borde införas:

• våldtäkt med ändrad brottsrubricering som begränsas till våld, hot om våld, olaga frihetsberövande eller en kombination av dessa handlingar

• gruppvåldtäkt (rubricering finns ej idag)

 

Kategori C  - straffvärde fem till 15 års fängelse

Höj lägsta och högsta straffskalan för följande brott med minst fem år:

• grov fridskränkning/ grov kvinnofridskränkning (idag lägst 9 månader högst 6 år)

• olaga äktenskapstvång (idag inget lägsta straff, högsta straff 4 år)

• våldtäkt (idag lägst 2 år högst 6 år)

• våldtäkt mot barn (idag lägst 2 och högst 10 år)

• grovt sexuellt övergrepp mot barn (idag lägst 1 och högst 6 år)

• rån (idag lägst 1 högst 6 år)

• grovt olaga hot (idag lägst 6 månader högst 4 år)

 

Kategori D - straffvärdet innebär att fängelse måste utdömas

Höj lägsta straffskalan för följande brott till en månad i fängelse:

• misshandel (idag är lägsta straff ej satt och maximistraffet är 2 års fängelse)

• sexuellt övergrepp mot barn (idag är lägsta straff ej satt och maximistraffet är 2 års fängelse)

• sexuellt ofredande (idag är lägsta straff ej satt och maximistraffet är 2 års fängelse)

• olaga hot (idag är inget lägsta straff satt och maximistraffet är 1 år fängelse)

 

Kompletterande följder av grova vålds- och sexualbrott

1.Socialbidrag och andra ekonomiska bidrag ska dras in efter frigivning vid brott som presenteras i kategori A och B.

2.Avskaffa mängdrabatten för samtliga brott i kategorierna A , B, C och D

3.Avskaffa ungdomsrabatten vid påföljdsbestämning för brott i kategorierna A och B

4.Sänk straffåldern för brott i kategori A, B och C till 13 år

5.Inför straffansvar för föräldrar vid bevisad underlåtelse att agera då barnen påvisat eskalerande brottslighet som till slut lett till begånget brott i kategori A  och B

6.Ta bort presumtionen för villkorlig frigivning på grund av skötsamhet 

7.Höj skadestånd till vålds- och våldtäktsoffer

8.Påföljden för ickemedborgare för kategori A och B ska till viss del ersättas av utvisning och även innebära absolut spärr mot att erhålla medborgarskap. Detta ska vara en direkt följd av lagföringsbeslut, en administrativ åtgärd, på samma sätt som att vissa trafikbrott leder till indraget körkort.

9.För brott som begås av ickemedborgare och ingår i kategori A och B ska ingen hänsyn tas till status i landet personen utvisas till. Utvisning ska med andra ord ske oavsett förhållanden i hemlandet.

10.Utvisningstiderna måste förlängas.

 

 

Läs mer på:
http://www.kvinnofrid2018.se/

och följ oss på:

https://www.facebook.com/kvinnofrid2018/

Observera att vi arbetar på uformningen av hemsidan. Vi har texter med analyser av påföljdsläran mm som vi arbetar på.