Gör en oberoende riskbedömning av 5G-tekniken innan den rullas ut över Sverige

Är trådlös teknik ofarlig för människan? Är det lämpligt att utveckla mikrovågsteknik och ge den till barn? Eller att via mobilmaster överallt stråla människor dygnet runt?Är larmrapporterna av oberoende media i USA bara påhitt? Vågar vi chansa eller kommer denna teknik ha konsekvenser när det gäller bland annat fertilitet och reproduktion?

Trots flera forskarrapporter som varnar för trådlös teknik hörs inget i medierna.

Regeringen bör göra en ingående oberoende undersökning om riskerna med trådlös teknik innan den byggs ut i samhället där den i värsta fall kommer att innebära en oerhörd hälsorisk för oss alla.

Mål: 500 namnunderskrifter och sedan skickas denna lista till sittande regering.