Ge Khalid Jasim uppehållstillstånd

KHALID JASIM, UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR NÄRINGSIDKARE

Det är med förskräckelse vi undertecknade tar del av beslutet att Khalid Jasim nekas både asyl och uppehållstillstånd i Finland.

Khalid Jasim kom till Österbotten och Malax hösten 2015 som asylsökande från ett konfliktdrabbat Irak. Efter att förgäves ha väntat på ett asylbeslut i sex års tid, trots goda skäl, tog Khalid beslutet att ändå försöka skapa sig ett liv här och köpte vintern 2021 den gamla servicestationen invid riksväg 8 i Långåminne. I sitt hemland hade han studerat till bilmekaniker och arbetat inom yrket i flera år. Fastigheten i Långåminne kunde med idogt arbete bli både hans bostad och arbetsplats. Sedan Khalid öppnade sin bilverkstad i januari 2022 är vi många nöjda kunder som anlitat honom och som kan garantera att han utför sitt arbete med stor yrkesskicklighet. Han arbetar hårt, försörjer sig själv och tillhandahåller service som behövs i vårt närområde. I augusti 2022 öppnade Khalid även dörrarna till servicestationens gamla café - det ställe som varit byns samlingspunkt i 60 år. Men att starta och driva företag utan finländskt ID, utan nätbankskoder och så vidare, är i det närmaste omöjligt och man hamnar i ett konstant moment 22.

Ett uppehållstillstånd för näringsidkare är till en början ett tidsbegränsat sådant, varefter företaget utvärderas igen. I ett dylikt fall, där en person vistats i landet i sju år och byggt upp ett liv här mot alla odds, samt satsat alla sina tillgångar, anser vi det rimligt att myndigheterna beviljar åtminstone ett första ettårigt uppehållstillstånd, för att ge personen i fråga handlingar och en ärlig chans att driva sitt företag och sköta dess åligganden som sig bör. Efter det kan man utvärdera verksamheten på mera rättvisa grunder.

Vi kräver att NTM-centralens och Migris beslut omprövas och att Khalid Jasim beviljas uppehållstillstånd.

F742DB95-D729-44D4-91CD-AC78787BE33B.jpeg


Anna-Lena Lundqvist, Josefin Österroos    Kontakta namninsamlingens skapare