Fritt fiberval HSB Ljustadalen

Vi alla är bundna till Telia och priserna höjs markabelt! Vill du som jag, kunna välja fritt för att få ner kostnaderna? Med denna namninsamlingen lämnar vi över en formell protest till HSB Sundsvall. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Jörgen Jensen lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...