Friskvårdsbidrag för Sandvikens kommuns anställda

IMG_4680.jpgSandvikens kommun är en av få kommuner som inte erbjuder sina anställda ett friskvårdsbidrag.

Vi som skriver under denna namninsamling vill att Sandvikens kommun inför ett friskvårdsbidrag, fritt att disponera på önskad motions- eller friskvårdsaktivitet enligt Skatteverkets riktlinjer. 

Denna namninsamling kommer sedermera överlämnas till Personalkontoret.

Skatteverkets register på motions- och friskvårdsaktiviteter:

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/personalvardmotionochfriskvard/friskvardsaktiviteterao.4.15532c7b1442f256baee714.html