Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Quoted post


Gäst

#2

2014-12-05 20:07

Maktmissbruk, nonchalans och brist på kompetens har jag bevittnat många gånger hos tjänstemän på FK, Skattemyndigheter och andra. Trots, att deras beslut ibland är felaktig, så man får aldrig ursäkt från dom " smågudar". Skärpning!!

Svar

mamma Mia

#253 Re: missbruk av myndigheter

2015-06-16 14:25:17

#2: -  

 Man blir stjälpt istället för hjälpt av sociala 

Arbete & Välfärd i Kristianstad ser till så folk avhyses då de inte betalar hyrorna till dem som söker hjälp