Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #2

2014-12-05 20:07

Maktmissbruk, nonchalans och brist på kompetens har jag bevittnat många gånger hos tjänstemän på FK, Skattemyndigheter och andra. Trots, att deras beslut ibland är felaktig, så man får aldrig ursäkt från dom " smågudar". Skärpning!!