Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

mamma Mia

/ #253 Re: missbruk av myndigheter

2015-06-16 14:25

#2: -  

 Man blir stjälpt istället för hjälpt av sociala 

Arbete & Välfärd i Kristianstad ser till så folk avhyses då de inte betalar hyrorna till dem som söker hjälp