Folkomröstning om invandring

Quoted post

Ulf Möller
Gäst

#20

2013-03-18 12:30

Tyvärr börjar ni i fel ända. I kommunerna kan man kräva folkomröstning om 10% av de röstberättigade invånarna kräver det. Men på riksnivå gäller andra regler. Då spelar det ingen roll hur många namnunderskrifter som görs. Det är ändå riksdagen som fattar beslut om folkomröstning. Och sannolikheten att de fattar beslut på underlag av namnunderskrifter, bedömer jag som i det närmaste noll.


"Därför är det bara genom ett riksdagsbeslut som det kan bli en folkomröstning. I Sverige finns det två slag av folkomröstningar som skiljer sig åt på flera avgörande sätt: rådgivande folkomröstningar och folkomröstningar i en grundlagsfråga."

http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/Folkomrostning/

Svar

Mike

#21 Re: Ulf Möller folkomröstningslagar och regler

2013-03-18 12:42:28

#20: Ulf Möller -

Nej, det finns andra regler och lagar internationellt sett som riskdagen INTE kan bortse från, Bl.a EU och FN som säger att om tillräckligt många kräver det, MÅSTE regeringen och riksdagen i landet göra något åt saken - http://stjornlagarad.is/servlet/file/S%C3%A6nsk+sk%C3%BDrsla+um+%C3%BEj%C3%B3%C3%B0aratkv%C3%A6%C3%B0i+%C3%AD+Evr%C3%B3pu.pdf?ITEM_ENT_ID=33010&ITEM_VERSION=1&COLLSPEC_ENT_ID=98

- Det gäller även Sverige.


Gäst

#24 Re:

2013-03-18 12:56:28

#20: Ulf Möller - "Men på riksnivå gäller andra regler. Då spelar det ingen roll hur många namnunderskrifter som görs. Det är ändå riksdagen som fattar beslut om folkomröstning."

Det där gäller även på kommunal nivå. Även om du samlar in 10% av folkets röster så kan fullmäktige/styrelse välja att uppfatta dem som en rekommendation och strunta i den. Man visar då med detta att man kör över folkets vilja och det går inte ihop med folksuveränsprincipen i regeringsformen om att all makt ska utgå från folket. Har man inte ens massinvandring som en driven fråga - den får inte ens diskuteras - så kan man klart anse att de som tänker bedriva massinvandring, men inte tar upp den till diskussion så väljarna får en klar viljeförklaring av sina partier, så kan man inte påstå att riksdagsvalet avgjorde vad folk ville.

Poängen här är att påvisa vad som brister i det demokratiska systemet- att "man struntar i hur många namnunderskrifter som görs" och riksdagen kan köra sitt eget rece ändå. Fine, då vet folk detta och får det svart på vitt, och det kan bli folkstorm av bara det.  En sådan här sak kan väcka debatt både i sak och om folkomrösningar borde användas oftare som mer en regel än undantag i viktiga landsangelägenheter, och att mena att detta inte skulle påverka våra beslutsfattare i slutändan är inte sant.
Att Sverige skulle bli en mångkultur (som verkställdes genom massinvandring) skrevs in i grundlagen (och är en grundlagsfråga) utan att vare sig informera, debattera frågan länge och öppet för att ge folket en bild av vad som väntade- inte heller genomförde man en folkomröstning om en riksangelägenhet som påverkade folket i högre grad än högertrafiken, exempelvis.

 

Fredrik Franzén

#44 Re:

2013-03-19 00:06:57

#20: Ulf Möller -

Ulf Möller, det vore ändå en väldigt stark signal om många skrev under.  Det blir då svårare att moraliskt komma undan helt och hållet. Det skulle också innebära att debatten lyfts, att invandringskritiska partier och organisationer får mer medial uppmärksamhet m.m. m.m. Att helt ignorera en sådan här petition skulle bli svårare desto fler som skrev på.