Folkomröstning om invandring

Ulf Möller
Gäst

/ #20

2013-03-18 12:30

Tyvärr börjar ni i fel ända. I kommunerna kan man kräva folkomröstning om 10% av de röstberättigade invånarna kräver det. Men på riksnivå gäller andra regler. Då spelar det ingen roll hur många namnunderskrifter som görs. Det är ändå riksdagen som fattar beslut om folkomröstning. Och sannolikheten att de fattar beslut på underlag av namnunderskrifter, bedömer jag som i det närmaste noll.


"Därför är det bara genom ett riksdagsbeslut som det kan bli en folkomröstning. I Sverige finns det två slag av folkomröstningar som skiljer sig åt på flera avgörande sätt: rådgivande folkomröstningar och folkomröstningar i en grundlagsfråga."

http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/Folkomrostning/