Låt Lisa komma hem!

Rosie

/ #142

2013-01-19 21:58

Det är så bedrövligt att gång på gång tvingas ta del av myndighetsbeslut tagna utan eg grund och av personer som verkar vara helt i avsaknad av både människokännedom och erfarenhet inom det som de borde vara insatta i.
Denna lilla flicka har redan varit med om den mest traumatiska upplevelse ett barn kan vara med om, att tas ifrån sin mor och se henne bli mördad av sin egen far.
Denna upplevelse finns med all säkerhet i hennes undermedvetna, och kommer att följa henne livet ut. Hur kan man då som myndighetsperson ta ett beslut som återigen bara 3 år efter det första traumat utsätta samma lilla flicka för ännu ett trauma. Den här gången att återigen tas ifrån sin enda trygghet i livet, sina morföräldrar där hon fått kärlek och omsorg och där hennes mor med största sannolikhet nu skulle vilja att hon skulle vara. Vem ska ta ansvaret för de effekter detta övergrepp kommer åsamka den lilla flickan i framtiden, vem kan se henne i ögonen när hon i vuxen ålder ställer frågan vem som ville henne så illa, vem det var som förstörde och färgade hennes liv? Myndigheter måste göra noggranna kontroller och inte ta beslut som förstör ett litet barn för livet, det verkar alldeles för lätt för myndighetespersoner att själva ta beslut grundade på sina egna subjektiva bedömningar. Detta gäller tyvärr samtliga myndigheter i vårt land, det sker grova övergrepp lite varstans.