GE DEN SVENSKA VARGEN EN CHANS

333

/ #130 Re: hur tänker du där?

2012-06-29 12:36

#2: -

Hur har vargen alltid levt? När blev markerna våldtagna av tamdjur? Det finns kanske vissa faktorer som inte riktigt överrensstämmer med vargbiotoperna för 6000 år sedan och dagens.