Svt bedriver klandervärd partiskhet,som missgynnar befolkningen


Gäst

/ #117

2016-11-12 08:42

Svt bedriver ensidig partipropaganda.