Svt bedriver klandervärd partiskhet,som missgynnar befolkningen


Gäst

/ #111

2016-11-11 19:04

Jag anser att public service sprider antirysk propaganda samtidigt som de inte beskriver USA:s roll i världspolitiken på ett adekvat sätt.
Syrien är ett suveränt land som har bjudit in Ryssland för att bekämpa upprorsgrupper. Den syriska armén och ryska styrkor är således de enda som har rätt att strida i Syrien. USA:s närvaro i Syrien är ett brott mot internationell rätt - något som aldrig framkommer i public service rapportering.
Syriens lagligt valda regering brukar slentrianmässigt benämnas "regimen i Syrien" - något jag aldrig hört om något Västeuropeiskt land; "regimen i Storbritannien" eller "regimen i Tyskland".

SVT och SR tenderar att alltid rapportera nyheter ur ett amerikanskt perspektiv. När de varnar för "den ryska propagandan" så berättar man aldrig om "den amerikanska propagandan", som om det inte skulle finnas någon sådan.
Natos propagandacentral Stratcom brukar benämnas informationscentral, medan den ryska nyhetskanalen RT pekas ut som en propagandakanal. Det sägs aldrig om Washington Post eller New York Times, trots att deras roll när det gällde att sprida falska rykten om Saddam Husseins massförstörelsevapen är helt obestridlig.

Jag undertecknar det här uppropet som en protest mot den propagandistiska rapportering som public service ägnar sig åt. Det undergräver förtroendet, och därmed existensberättigandet, för en så viktig samhällsfunktion som public service.