Pensionssystemet


Gäst

/ #10

2016-03-30 10:14

Anskrämligt att folk inte lan leva på sin pension. Att staten inte förbisett detta är under all kritik. Då staten dränerar pensionärer på deras låga pension där man beskattar denna sociala grupp flera gånger om. Pensionen skall vara skattefri eller väldigt låg skatt på. Folk skall kunna leva av sin pension och kunna köpa sig kläder och annat nödtorft som det inte går idag. Våra politiker borde ta sitt ansvar över denna grupp undanhållet som man neglerat år
efter år. Sverige har ett världens största skatte tryck på just denna gruppen när man har i andra länder tänkt igenom och gjort slatten nästan obefintlig för denna grupp eftersom den slitit och byggd upp det samhälle vi har idag borde man visa mer respekt. Våra politiker är självgoda egoister var politk är lång ifrån verkligheten hur dåligt denna grupp har idag.