Pensionssystemet

NYTT PENSIONSSYSTEM!

Vi vill ha ett nytt pensionssystem som alla kan leva på!

Du får inte mer än 60-70 procent av din lön när du går i pension, inklusive tjänstepension.
Detta undanhölls av politikerna i Sverige när pensionsöverenskommelsen gjordes.

Det finns 314 000 fattigpensionärer i Sverige. Näst sämst pensionssystem i hela EU av 28 länder.

Vi kräver ett svar från politikerna nu!

https://www.facebook.com/groups/pispension/